Artikelen

Wat is een arbocatalogus?

Een arbocatalogus bevat afspraken over het beheersen van (prioritaire) arborisico’s op sector-, branche- of bedrijfsniveau. Sociale partners (werkgevers en werknemers) spreken samen af op welke manier aan de eisen van de Arbowet- en regelgeving kan worden voldaan. Zij geven met praktische oplossingen invulling aan de doelvoorschriften van de overheid. Zij kiezen zelf de vorm, inhoud en verspreiding van de catalogus. Het gaat dus om maatwerk. Deze eigen invulling vervangt de wettelijke beleidsregels.
Meer lezen:
http://www.dearbocatalogus.nl/Intentiewijzer%2Barbocatalogus
http://www.arboportaal.nl/arbo_a_tm_z/a/arbocatalogus