Artikelen

Wat verandert er met deze arbocatalogus Werken onder Overdruk?

Voor het arbobeleid verandert er niet zo veel. De werkgever blijft verantwoordelijk voor het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, die minimaal voldoen aan de eisen uit de Arbowet- en regelgeving.
De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

In deze arbocatalogus staan oplossingen/maatregelen om risico's te verkleinen. De oplossingen uit deze catalogus zijn voor het deel: “duikarbeid” en het deel: “caisson arbeid en overige arbeid onder overdruk” door de arbeidsinspectie goedgekeurd.