Artikelen

Is het verplicht om te doen wat er in de arbocatalogus staat?

De Arbeidsinspectie controleert bedrijven op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus. Als u van deze oplossingen afwijkt, moet u een niveau van veiligheid en gezondheid bereiken dat minstens even hoog is als wanneer u de arbocatalogus gevolgd zou hebben. De arbeidsinspectie zal hierop toezien.