Geldigheid

De Arbocatalogus deel: “duikarbeid” en deel; “caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk” zijn van kracht geworden op 7 oktober 2010.

Medio 2013 is een werkgroep binnen de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) gestart met de actualisatie van de Arbocatalogus Werken Onder Overdruk. In het voorjaar van 2014 is deze versie van de Arbocatalogus door Inspectie-SZW positief getoetst, waarop de herziene versie van kracht is geworden.

In deze actualisatie zijn o.a. de eisen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor arbeid onder overdruk opgenomen alsook het document :” Werken onder Over Druk Systeem en Onderhouds Eisen (WOD-SOE)”.

De werkgevers en werknemers hebben destijds afgesproken dat de Arbocatalogus na perioden van 3 jaar geëvalueerd wordt. Er kan dan worden gekeken of zich grote veranderingen hebben voorgedaan in de aard van de werkzaamheden, dan wel maatregelen of werkmethoden. En dat kan op zich aanleiding zijn om de inhoud van de Arbocatalogus hierop aan te passen.

De werkgevers en werknemers kunnen gezamenlijk het besluit nemen dat een tussentijdse actualisatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege onderzoeksresultaten en aanbevelingen na ongevallen tijdens werken onder overdruk. Daarnaast ontwikkelt de kennis en techniek zich voortdurend hetgeen ook kan leiden tot actualisatie van de Arbocatalogus.

Indien u verbeterpunten dan wel aanbevelingen heeft voor de Arbocatalogus wordt u verzocht deze aan SWOD door te geven. Bij een volgende actualisatie kunnen deze punten besproken en meegenomen worden.

Het beheer

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD beheert de Arbocatalogus. In het CCvD zitten vertegenwoordigers van de civiele sector, de brandweer en defensie. Gezamenlijk zullen zij de ontwikkelingen op het werkveld werken onder overdruk volgen en indien nodig de Arbocatalogus aanpassen en vervolgens laten toetsen door Inspectie-SZW.