Leeswijzer

Toelichting Arbocatalogus Werken onder Overdruk

De Arbocatalogus omvat het uitvoeren van duikarbeid, hyperbare geneeskunde arbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk en is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij het uitvoeren van deze arbeid.

In de Arbocatalogus zijn risico’s benoemd welke kunnen voorkomen bij het werken onder overdruk. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.

Keuzemenu’s/ keuze toetsen

Selecteer het type Werken onder Overdruk arbeid dat u wil uitvoeren. Daarna kan u per Risicogroep zoeken naar specifieke risico's en beheersmaatregelen die in de Arbocatalogus staan vermeld. Bij duikarbeid heeft u ook nog keuze uit de duikmethode die u wil gebruiken voor het uit te voeren werk.

Afkortingen/ termen

De gebruikte afkortingen/ termen staan vermeld in het Voorwoord Arbocatalogus

Disclaimer

Hoewel deze Arbocatalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de Commissie Arbocatalogus Werken onder Overdruk  noch de auteur enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste gegevens, de mogelijke oorzaken en de mogelijke gevolgen daarvan.