Welkom bij de digitale versie van de Arbocatalogus voor de sector Werken onder Overdruk. In deze Arbocatalogus worden zoveel mogelijk de arbeidsrisico’s beschreven waar werkgevers en werknemers in de praktijk bij werken onder overdruk mee te maken krijgen. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.

Op de website kunt u op het ogenblik informatie vinden over:

  • Duikarbeid;
  • Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk.

Daar er verschillende duikmethoden worden gebruikt bestaat het deel Duikarbeid uit 4 documenten namelijk:

  • SCUBA Categorie A1;
  • SCUBA Overig;
  • SSE;
  • Droge duikklok / saturatie.

Noot: SCUBA is vanwege de beperkte ademgas voorraad ongeschikt voor toepassing bij mijnbouw/energiewinning gerelateerd overdrukwerk.

Het document WOD-SOE (Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen) vormt een onderdeel van de Arbocatalogus.

Voor het deel Duikarbeid en de WOD-SOE is ook een Engelse vertaling beschikbaar.

Alle documenten zijn in PDF zodat zij makkelijk kunnen worden gekopieerd en elektronisch worden opgeslagen en/of  geprint.

Om de PDF documenten te bekijken kunt u op de betreffende duikmethode, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk of op WOD-SOE klikken.

De Arbocatalogus, inclusief WOD-SOE, zal regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Er kunnen risico’s aan worden toegevoegd, minimum beheersmaatregelen worden aangepast en materieel eisen worden gewijzigd. Daarom is het essentieel dat bij gebruik van een PDF document wat van de website is gekopieerd altijd wordt gecontroleerd dat de meest recente versie wordt gebruikt.

Voor opmerkingen, tips en aanvullingen wordt u verzocht SWOD hierover te informeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Contact formulier.