Welkom

Welkom bij de digitale versie van de volgende documenten die betrekking hebben op werken onder overdruk:

  • Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid en Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk;
  • Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde;
  • WOD-SOE;
  • Informatiebladen duikarbeid;
  • Duikmedische keuringsrichtlijnen.

Arbocatalogus Duikarbeid en Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk en Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde 

In de Arbocatalogus en Richtlijn worden zoveel mogelijk de arbeidsrisico’s beschreven waar werkgevers en werknemers in de praktijk bij werken onder overdruk mee te maken krijgen. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.

Daar er verschillende duikmethoden worden gebruikt bestaat het deel Duikarbeid uit 4 documenten namelijk:

  • SCUBA Categorie A1;
  • SCUBA Overig;
  • SSE;
  • Droge duikklok / saturatie.

Noot:

SCUBA en SCUBA met OLV zijn ongeschikt voor toepassing bij werkzaamheden uitgevoerd op een bouwplaats en/of een bouwwerk zoals beschreven in artikel 1.1 lid 2 van het arbeidsomstandighedenbesluit en voor toepassing bij mijnbouw/ energiewinning. Uitgezonderd zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van hulpverlenings- en reddingsactiviteiten.

WOD-SOE

Het document WOD-SOE (Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen) vormt een onderdeel van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid, Caisson arbeid en overige arbeid onder overdruk en de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde.

Informatiebladen duiken

De Informatiebladen duiken beschrijven meer in detail de risico’s en beheersmaatregelen van Drukverschillen (Delta P), Werkzaamheden met hogedrukspuit en Werkzaamheden op verontreinigde locaties die vermeld staan in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid en Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk.

Duikmedische keuringsrichtlijnen

In de Arbocatalogus en Richtlijn wordt verwezen naar de eisen in de keuringsrichtlijnen.

Engelse vertaling

Een Engelse vertaling is op het ogenblik beschikbaar voor het deel Arbocatalogus Duikarbeid, WOD-SOE en de Informatiebladen duiken Drukverschillen (Delta P) en Werkzaamheden met hogedrukspuit.

PDF documenten en revisie

Alle documenten zijn beschikbaar in PDF zodat zij makkelijk kunnen worden gekopieerd en elektronisch worden opgeslagen en/of geprint.

Om de PDF documenten te bekijken kunt u in de linker kolom klikken op de betreffende duikmethode, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk, arbeid hyperbare geneeskunde, WOD-SOE, op het betreffende Informatieblad duiken of duikmedische keuringsrichtlijn.

De Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid, Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk, Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde inclusief WOD-SOE en de Informatiebladen duiken zullen regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Er kunnen risico’s aan worden toegevoegd, minimum beheersmaatregelen worden aangepast en materieel eisen worden gewijzigd. Daarom is het essentieel dat bij gebruik van een PDF document wat van de website is gekopieerd altijd wordt gecontroleerd dat de meest recente versie wordt gebruikt.

Commentaar

Voor opmerkingen, tips en aanvullingen wordt u verzocht SWOD hierover te informeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier.