Welkom bij de digitale versie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk -  Duikarbeid en Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk - en de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde.

In de Arbocatalogus en Richtlijn worden zoveel mogelijk de arbeidsrisico’s beschreven waar werkgevers en werknemers in de praktijk bij werken onder overdruk mee te maken krijgen. Voor al deze risico’s wordt aangegeven welke minimale beheersmaatregelen een werkgever en werknemer moeten nemen om de genoemde risico’s te beheersen.

Daar er verschillende duikmethoden worden gebruikt bestaat het deel Duikarbeid uit 4 documenten namelijk:

  • SCUBA Categorie A1;
  • SCUBA Overig;
  • SSE;
  • Droge duikklok / saturatie.

Noot:

  • SCUBA is vanwege de beperkte ademgas voorraad ongeschikt voor toepassing bij mijnbouw/energiewinning gerelateerd overdrukwerk;
  • SCUBA met Oppervlakte Luchtvoorziening (OLV) is alleen voor gebruik door overheidsdiensten.

Het document WOD-SOE (Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen) vormt een onderdeel van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk - Duikarbeid, Caisson arbeid en overige arbeid onder overdruk - en de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde.

De informatiebladen duiken beschrijven meer in detail de risico’s en beheersmaatregelen van Drukverschillen (Delta P) en Werkzaamheden met Hogedrukspuit die vermeld staan in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk Duikarbeid.

Voor het deel Duikarbeid, WOD-SOE en de informatiebladen duiken is ook een Engelse vertaling beschikbaar.

PDF documenten en revisie

Alle documenten zijn in PDF zodat zij makkelijk kunnen worden gekopieerd en elektronisch worden opgeslagen en/of geprint.

Om de PDF documenten te bekijken kunt u in de linker kolom op de betreffende duikmethode, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk, arbeid hyperbare geneeskunde, WOD-SOE of op het betreffende informatieblad duiken klikken.

 De Arbocatalogus Werken onder Overdruk - Duikarbeid, Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk -, Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde inclusief WOD-SOE en de informatiebladen duiken zullen regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Er kunnen risico’s aan worden toegevoegd, minimum beheersmaatregelen worden aangepast en materieel eisen worden gewijzigd. Daarom is het essentieel dat bij gebruik van een PDF document wat van de website is gekopieerd altijd wordt gecontroleerd dat de meest recente versie wordt gebruikt.

Commentaar

Voor opmerkingen, tips en aanvullingen wordt u verzocht SWOD hierover te informeren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier.