Geldigheid Arbocatalogus Werken onder Overdruk inclusief  WOD-SOE en Informatiebladen duiken

De huidige van toepassing zijnde Arbocatalogus deel: Duikarbeid en deel: Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk inclusief de WOD-SOE en drie Informatiebladen duiken zijn goedgekeurd door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD op 30 januari 2023 en zijn van kracht vanaf 1 augustus 2023.

De werkgevers en werknemers hebben afgesproken dat de Arbocatalogus na perioden van 3 jaar geëvalueerd wordt. Er kan dan worden gekeken of zich grote veranderingen hebben voorgedaan in de aard van de werkzaamheden, dan wel richtlijnen of werkmethoden. En dat kan op zich aanleiding zijn om de inhoud van de Arbocatalogus, WOD-SOE of Informatiebladen duiken hierop aan te passen.

De werkgevers en werknemers kunnen ook gezamenlijk het besluit nemen dat een tussentijdse actualisatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld vanwege onderzoeksresultaten en aanbevelingen na ongevallen tijdens werken onder overdruk. Daarnaast ontwikkelt de kennis en techniek zich voortdurend hetgeen ook kan leiden tot actualisatie van de Arbocatalogus inclusief WOD-SOE en Informatie bladen duiken.

2010 eerste Arbocatalogus en actualisaties

De eerste Arbocatalogus deel: “Duikarbeid” en deel; “Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk” is na positieve toetsing door Inspectie SZW van kracht geworden op 7 oktober 2010.

De volgende actualisaties hebben tot nu toe plaats gevonden:

2014 actualisatie

Medio 2013 is een werkgroep binnen de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD) gestart met de actualisatie van de Arbocatalogus Werken Onder Overdruk en het maken van de Werken Onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE), wat nu onderdeel vormt van de Arbocatalogus. In het voorjaar van 2014 is deze versie van de Arbocatalogus door Inspectie-SZW positief getoetst, waarop de herziene versie van kracht is geworden.

2018 actualisatie

In 2015 is de SWOD Projectgroep Arbocatalogus gestart met een nieuwe actualisatie van de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en de WOD-SOE en deze zijn goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 20 maart 2018.

2020 actualisatie

In 2018 is gestart met een actualisatie van de Arbocatalogus duikarbeid en WOD-SOE en ook zijn er twee Informatiebladen duiken  ontwikkeld. Deze zijn goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 23 juni 2020.

2023 actualisatie

In 2020 is weer gestart met een actualisatie van de Arbocatalogus Duikarbeid, Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk en WOD-SOE en is ook een derde informatieblad duiken ontwikkeld. Deze zijn goedgekeurd door het SWOD Centraal College van Deskundigen (CCvD) op 30 januari 2023.

Wijzigingen 2023

Arbocatalogus Duikarbeid en Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk

In de Arbocatalogus hoofdstuk 7 staat een nieuw onderwerp:
Duik Projectplan (DPP) en inventarisatie en evaluatie van risico’s. Dit is een overzicht van vereiste documenten, interactie opdrachtgever en duikonderneming en maatregelen bij duikwerkzaamheden. Bij Caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk is de titel Werken onder Overdruk Project Plan en inventarisatie en evaluatie van risico’s.

In de Arbocatalogus hoofdstuk 8 zijn opgenomen onder andere:

 • Aanpassing van het gebruik van de termen Werkinstructie, Werkplan, RI&E en Project RI&E;
 • In Naslagwerken de wetgeving waar invulling aan wordt gegeven;
 • Vervanging van de medische keuringseisen door de Keuringsrichtlijn Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Werken onder Overdruk Duikarbeid;
 • De volgende toevoegingen:
  • Twee nieuwe onderwerpen namelijk: Infectie ziekten en Vallen in het water en verdrinkingsgevaar;
  • Een sectie over onder invloed zijn van medicijnen, alcohol en/ of geestverruimende middelen;
  • Het gebruik van de richtlijnen in de Informatie bladen Drukverschillen Delta P, Werkzaamheden met Hogedruk spuit en Werkzaamheden op verontreinigde locaties.

Arbocatalogus Duikarbeid

In deze Arbocatalogus duikarbeid zijn opgenomen onder andere:

 • Eisen wanneer een compressiekamer aanwezig moet zijn;
 • Bij SCUBA een sectie: Gebruik SCUBA met OLV bij bouwwerkzaamheden.

WOD-SOE

Belangrijke wijzigingen in het document Werken onder Overdruk Systeem- en Onderhoudseisen (WOD-SOE) zijn onder andere:

 • Het vervallen van de eis bij Oppervlakte luchtvoorziening (OLV) als aanvulling op een SCUBA duiksysteem dat dit alleen gebruikt mag worden bij SCUBA gerelateerde duikwerkzaamheden door overheidsdiensten.
 • De volgende toevoegingen/ aanpassingen:
  • Termen en Definities: Ademgas, Ademlucht en NLA en gebruik SCUBA met OLV;
  • Onderhoudssysteem eisen: Keuringen na uitzonderlijke omstandigheden en aanwezigheid van schriftelijke/ digitale bewijsstukken op de werkplek;
  • Minimum Eisen aan Systemen: Keuringsverplichtingen wanneer een systeem voor de eerste maal in gebruik wordt genomen en na montage op een nieuwe locatie en uitbreiding ademluchtvoorziening eisen voor een compressie kamer;
  • Detailbladen: 1.1 Filter en olie wissel, 3.5 Uitbreiding omschrijving-, product- en beproeving eisen.

Informatiebladen duiken

Ook is een nieuw Informatieblad duiken Nr. 3 ontwikkeld die in detail omschrijft de risico,s en beheersmaatregelen van Werkzaamheden op Verontreinigde locaties.

GELDIGHEID RICHTLIJN WERKEN ONDER OVERDRUK ARBEID HYPERBARE GENEESKUNDE

De Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde is samengesteld door een project groep binnen hyperbare geneeskunde en is na consultatie met de werkgevers en werkgevers hyperbare geneeskunde arbeid en de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde goedgekeurd door het CCvD van SWOD op 20 maart 2019 en is van kracht vanaf 1 november 2019.

Iedere 3 jaar wordt de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde door de werkgevers en werknemers geëvalueerd om te kijken of de Richtlijn moet worden aangepast gebaseerd op wijzigingen in wetgeving, richtlijnen en stand der techniek. Eventueel kan ook besloten worden een tussentijdse evaluatie uit te voeren.

BEHEER

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD beheert de Arbocatalogus Werken onder Overdruk en de Richtlijn Werken onder Overdruk arbeid Hyperbare Geneeskunde. In het CCvD zitten vertegenwoordigers van de civiele sector, inclusief hyperbare geneeskunde, de brandweer en defensie. Gezamenlijk zullen zij de ontwikkelingen op het werkveld werken onder overdruk volgen en indien nodig aanpassen en vervolgens, wanneer van toepassing de Arbocatalogus laten toetsen door Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).